WEAPON PICKUP

Ścieżka do pliku: sound/misc/w_pkup.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

Podnoszenie Broni z Quake 4(Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

#6 (Download)

#7 (Download)

#8 Quake Champions (Download) NEW!

#9 Quake Champions (Download) NEW!


AMMO PICKUP

Ścieżka do pliku: sound/misc/am_pkup.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

#6 Quake Champions (Download) NEW!


ARMOR PICKUP

Ścieżka do pliku: sound/misc/ar1_pkup.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

Podnoszenie Armora z Quake 4(Download)

#6 (Download)

#7 (Download)

#8 (Download)

#9 (Download)

#10 (Download)

#11 (Download)

#12 Quake Champions (Download) NEW!

#13 Quake Champions (Download) NEW!


SHARDS PICKUP

Ścieżka do pliku: sound/misc/ar2_pkup.wav

#1 (Download)

Podnoszenie Shardow z Quake 4(Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)


POWER SHIELD PICKUP

Ścieżka do pliku: sound/misc/ar3_pkup.wav

#1 (Download)


POWER SHIELD

(ACTIVATE/DEACTIVATE)

Ścieżka do pliku: sound/misc/power1.wav
sound/misc/power2.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3(Download)

#1 (Download)

#2 (Download)

#3(Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

#6 (Download)


MEGAHEALTH

Ścieżka do pliku: sound/items/m_health.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

#6 (Download)

#7 (Download)

#8 (Download)

#9 Quake Champions (Download) NEW!

#10 (Download) NEW!


HEALTH +25

Ścieżka do pliku: sound/items/l_health.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 Quake Champions (Download) NEW!


HEALTH +10

Ścieżka do pliku: sound/items/n_health.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 Quake Champions (Download) NEW!


HEALTH +2

Ścieżka do pliku: sound/items/s_health.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 Quake Champions (Download) NEW!


ADRENALINE/AMMO PACK

Ścieżka do pliku: sound/items/pkup.wav

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)