WEAPON PICKUP

#1 (Download)

#2 (Download)

Podnoszenie Broni z Quake 4(Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

#6 (Download)


AMMO PICKUP

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)


ARMOR PICKUP

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

Podnoszenie Armora z Quake 4(Download)

#6 (Download)

#7 (Download)

#8 (Download)

#9 (Download)


SHARDS PICKUP

#1 (Download)

Podnoszenie Shardow z Quake 4(Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)


POWER SHIELD PICKUP

#1 (Download)


POWER SHIELD

(ACTIVATE/DEACTIVATE)

#1 (Download)

#2 (Download)

#3(Download)

#1 (Download)

#2 (Download)

#3(Download)

#4 (Download)


MEGAHEALTH

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)

#5 (Download)

#6 (Download)

#7 (Download)


HEALTH +25

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

#4 (Download)


HEALTH +10

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)


HEALTH +2

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)


ADRENALINE/AMMO PACK

#1 (Download)

#2 (Download)

#3 (Download)

Dodaj komentarz