Upload v1.4 Podsumowanie

Gruby Upload. Głównie dźwiękowy. Na razie bez podglądu, bo praca to siermiężna.

CFG:

Dodanie 005.cfg a w nim ustawienia techniczne:

set gl_swapinterval 1
set cl_async 1
set cl_smoothsteps 2
set cl_maxfps 120
set r_maxfps 120
set rate 25000

Usnięcie lini exec 006.cfg z autoexeca nie robiącej nic.

Usunięcie przypadkowego pliku z kat. głównego v12_1

Obindowanie mouse3 do mouse7 – dopytywała konsola.

Po raz drugi usunąłem literówkę z AROR na ARMOR ;)

Dodanie wielu serwerów do adresbooka – test
Zmiana adresbooka na 010.cfg

Dodanie 004.cfg z ustawieniami dźwięku
Dodanie w 004.cfg s_mixahead 0.16 i set s_volume 0.68

Dodanie do 001.cfg bind END stopsound

Dodanie do 003.cfg set allow_download_players 0
Dodanie do 003.cfg set allow_download 1

Dodanie do 003.cfg:
set gender male
set skin „male/grunt”

Dodanie echa komend na klawiszach funkcyjnych

Poprawienie aliasa full_console

Poprawienie aliasa drop RL

Lepsze dropy: teraz pierwszy drop rzuca broń z ammo a drugi same ammo: loop.

Modyfikacja Shift + mouse1 i Shift + mouse2 na: Shot + drop slugs na mouse1 i team msg na mouse2 – za radą dema.

Przesunięty team_say ALL SLUGS DROPPED na koniec komendy

Oldscore poprawiony. przesuniety z f2 na f1 pod drugie nacisniecie score (jak w opentdm) działa w tdm i otdm. Ale chyba jeszcze do poprawki..

Ready przesuniete na F2

Dodanie vote yes na F3 (na razie bez togla).

DODANE PAKI:

pak41 Awatary
pak110 Sound: Countdown (TDM / OTDM)
pak122 Sound: Armor Pickup
pak124 Sound: Powershield Pickup
pak130 Sound: Invulnerability On/Off
pak134 Sound: Powershield On/Off
pak138 Sound: Item Respawn
pak141 Sound: Blaster
pak144 Sound: Super Shotgun
pak145 Sound: Chaingun + Machinegun
pak146 Sound: Rocket Launcher
pak148 Sound: Hand Grenade
pak149 Sound: Grenade Launcher
pak151 Sound: Railgun
pak152 Sound: Railgun Ambient
pak153 Sound: Hyperblaster
pak154 Sound: BFG10K
pak155 Sound: BFG10K Ambient
pak160 Sound: No Ammo
pak165 Sound: Player Respawn
pak166 Sound: Player Steps
pak174 Sound: Player Burn
pak255 Menu
pak267 Sound: Wind2 (q2dm1 ambient)
pak291 Console Background

POZA UPLOADEM:

Dodanie znacznika [ Included ] przy pakach zawartych w uploadzie.
Dodanie strony Intro w menu z małym tutorialem i klawiaturą.
Poprawienie ścieżki do podglądu paka ze skinami

NOWE PAKI DO POBRANIA:

pak41 Awatary
pak110 Sound: Countdown (TDM / OTDM)
pak122 Sound: Armor Pickup
pak124 Sound: Powershield Pickup
pak130 Sound: Invulnerability On/Off
pak134 Sound: Powershield On/Off
pak138 Sound: Item Respawn
pak141 Sound: Blaster
pak144 Sound: Super Shotgun
pak145 Sound: Chaingun + Machinegun
pak146 Sound: Rocket Launcher
pak148 Sound: Hand Grenade
pak149 Sound: Grenade Launcher
pak151 Sound: Railgun
pak152 Sound: Railgun Ambient
pak153 Sound: Hyperblaster
pak154 Sound: BFG10K
pak155 Sound: BFG10K Ambient
pak160 Sound: No Ammo
pak165 Sound: Player Respawn
pak166 Sound: Player Steps
pak174 Sound: Player Burn
pak255 Menu
pak267 Sound: Wind2 (q2dm1 ambient)
pak291 Console Background

Dodaj komentarz